Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

23 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, του ν. 4830/2021, την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021 και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 (68η ΕΓΚ.) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-12-2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28291/23-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ομάδα Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της Λίμνης Πουρναρίου

TAKTIKA
Εισηγητής κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

1. Κατάθεση απόψεων επί του κειμένου διαβούλευσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-2027

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

2. Έξτρα κατανομή 2021 για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και θεσμού σχολικού τροχονόμου
3. Λήψη απόφασης περί παράταση σύμβασης μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση «ΓΥΡΕΣ» της Τ.Κ. Απόμερου Ανέζας, για δύο (2) επιπλέον έτη.
4. Λήψη απόφασης περί παράταση σύμβασης μίσθωσης σχολικής έκτασης στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ-ΜΟΥΣΙΑΣ» της Τ.Κ. Ράχης Δ.Ε. Αμβρακικού, για δύο (2) επιπλέον έτη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας