Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ)

15 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την  20η  Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-7-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16532/
2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Μουσικό Σχολείο Άρτας

Εισηγητής : κ. Διοικητής Νοσοκομείου Άρτας Ντάκουλας

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Κίτσος  εκπρόσωπος πολιτών

Επί αιτήσεως πολιτών σχετικά με την παύση μέτρων και λήψεως αποφάσεων, κλείσιμο των εμβολιαστικών κέντρων, παύσης των μοριακών ή άλλων τεστ, σβήσιμο όλων των βιολογικών γενετικών στοιχείων των Πολιτών και ακύρωσης οποιασδήποτε στρατηγικής λόγω μη ύπαρξης ταυτοποιήσεως  του αναφερόμενου ως «ΦΟΝΙΚΟΥ ΙΟΥ» με τον κωδικό αναγνωρίσεως «SARS-COV-2» και της εξ αυτού προκληθείσης αναφερόμενης ως «Πανδημίας» με κωδικό αναγνωρισιμότητας «COVID 0-19» κοκ

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Αρταίων για δύο (2) έτη
Επικαιροποίηση των αριθ 50/2011 και 94/2011 αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής που αφορά την δωρεά οικοπέδου από τον Δήμο Αθανάσιο
Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην ΛΕΣΧΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην φωτογραφική ομάδα art.A’ s –ΦΟΑ

Εισηγητής  κ. Ευαγγέλου Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής  κ.  Λιόντος Νικόλαος  Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

Επί αιτήσεως του κ. Δημητρίου Αγγέλου για αγορά αντιτύπων βιβλίου «Η Μουσική των Τζουμέρκων – 200 χρόνια μουσικής Ιστορίας»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας