Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

01 Σεπτεμβρίου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 6η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 4-9-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23847/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

  1. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
  2. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής (δασικής) έκτασης στη θέση «ΚΑΚΟΠΕΤΡΙ» της Κοινότητα Λιμίνη ΔΕ Άρτας του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία προσωρινής (υφιστάμενης) σταβλικής εγκατάστασης
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης της ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ από μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου -ισόγειο ακίνητο- που βρίσκεται στην κοινότητα Ανέζα της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων, για προσωπικούς λόγους της μισθώτριας
  4. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, για μακροχρόνια μίσθωση με διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη σε Συνεταιρισμούς, εμβαδού 10806,93τ.μ. στη θέση «ΛΕΙΒΑΔΙ» της Κοινότητα Γραμμενίτσα ΔΕ Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους για την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή (παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/18).*

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαλάνης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

  1. Έγκριση Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 στον στόχο Πολιτικής 4Β  για το έργο : «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος, Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

  1. Επί αιτήσεως του Β. Γκαρτζώνη & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
  2. Αποδοχή δωρεάς εικονοστάσι του Αγ. Γεράσιμου σε δημοτικό χώρο δίπλα στο σταθμό υπεραστικών ΚΤΕΛ Άρτας
  3. Προσκύρωση δημοτικού χώρου σύμφωνα με την Π1/09 πράξη

Εισηγητής : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

  1. Έγκριση της αριθμ. 38/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

Κων/νος Τράμπας