Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2023)

05 Μαΐου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 10η Μαίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-5-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12164/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

Εισηγητής: κ Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΙΝΑ SUNRISE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ. Π.Ε.» για χορήγηση άδειας τομής δημοτικών οδών (αριθμ. 5/2023 αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Εισηγήτριες: κα Βασιλάκη Ευδοκία Γενική Γραμματέας Δήμου Αρταίων & κα Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα Διευθύντρια Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Περιβαλλοντικών Πολιτικών

2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αρταίων (αριθμ. 6/2023 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της αριθ. Απόφασης 164/20233 οικονομικής επιτροπής
 2. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
 3. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων των Κοινοτήτων Ανέζα και Ράχη της ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΄Β Κατανομή 2023 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ Παναγιώτης Γαλάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταιων
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

 1. Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2023

Εισηγητής: κ Μπουκουβάλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

 1. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης για την Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων Συλλογής Βιοαποβλήτων (Υποέργο 1)
 2. Τροποποίηση συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του Συστήματος ΕΕΑΑ»

Εισηγητής: κ Κωλέτσος Παντελής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Πρασίνου

 1. Συνδρομή Οχήματος του Δήμου Αρταίων κατά την Αντιπυρική περίοδο.
 2. Επί αιτήσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμμοτόπου (σχετ. η αριθμ. 1/2023 απόφαση Συμβουλίου)

 Εισηγητής : κ Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αρταιων
15. Παραχώρηση στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α για χρήση Πέντε (5) Επιβατικών Οχημάτων
16. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιίας Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τεχνικά»
17. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Κτιρίων και Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημόσια Κτήρια του Δήμου Αρταιων Ά Φάση»
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού»
19. Αντικατάσταση αριθμού κυκλοφορίας οχήματος σε εγκεκριμένη θέση χώρου στάθμευσης οχήματος εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ (αριθμ. 4/2023 απόφαση ΕΠΖ)

Εισηγητής κ. Πανέτας Γεωργιος Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας  Αθλητισμού Πολιτισμού  (ΚΚΜΠΑΠ)

 1. «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & στοχοθεσιας (ΟΠΔ) έτους 2023».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας