Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023)

06 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 10η  Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-4-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9860/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής κ. Τράμπας Κων/νος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων
 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
 • Ενημέρωση – συζήτηση για το θέμα της αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ

 Εισηγητής: κ Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή υλοποίησης του Open Mall
 2. Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος μακροχρόνιων  ανέργων 55 έως 67 ετών του Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη μερική επιδότηση της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών στους δικαιούχους φοιτητές
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ) και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση του Κολυμβητηρίου, των κλειστών γυμναστηρίων και των δημοτικών γηπέδων του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ

Εισηγητής: κ Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναγνώριση οφειλής από την μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας ετών 2019, 2021 και 2022
 2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2023 σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών
 3. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων των Κοινοτήτων Ανέζα και Ράχη της Δ.Ε. Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων
 4. Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού 2022 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ»

Εισηγητής: κ  Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 7/2023 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: Ορισμό νέων μελών και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης

Εισηγητής: κ  Παναγιώτης Γαλάνης  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων
 2. Μερική τροποποίηση της αριθμ. 78/2021 (ΑΔΑ:6ΛΦ%ΩΨΑ-ΛΗΛ) απόφασης ΔΣ – Ορισμός εκ νέου μελών για την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 3. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 4. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ Κοτσαρίνης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

 1. Έγκριση σχεδίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών και απομάκρυνσης των φιλοξενούντων ζώων στο καταφύγιο Δήμου Αρταίων

Εισηγητής : κ.  Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Επί αιτήσεως της επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» για παράταση προθεσμίας περατώσεως των εργασιών του έργου: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων
 2. Επί αιτήσεως της αναδόχου Κ/Ξ Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για παράταση προθεσμίας του έργου: Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών  και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού
 3. Επί αιτήσεως της επιχείρησης ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ για παράταση προθεσμίας του έργου: Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός των οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)
 4. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
 5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – τεχνικά)
 6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών οδών  Τ.Κ. Ανέζας
 7. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού
 8. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων – Α’ Φάση
 9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις  για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταιων
 10. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων (Τμήμα 1 Απορριμματοφόρο 16 m3
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα»
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
 13. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών»
 14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας»
 15. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις Αποκαταστάσεις Βλαβών Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού»
 16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
 17. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα  (ισχυρές βορχοπτώσεις)»
 18. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας