Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023)

06 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 10η  Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2021

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας