Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)

17 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» την 22η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 22-3-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6966/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής : κ. Κων/νος Τράμπας Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 • Επιστολή – Διαμαρτυρία Κατοίκων Άρτας περιοχής Κακκαβά

ΤΑΚΤΙΚΑ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

Εισηγητής : Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. Παρουσίαση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου Άρτας – Δημοτικής Ενότητας Αρταίων»
 3. Ορισμός εκπροσώπων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)
 4. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του Τ.Π. CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Εισηγητής: κ Λιόντος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναστολή λειτουργίας παλαιού κοιμητηρίου Άρτας
 2. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
 3. Ορισμός ημερομηνίας για το Δημοτικό Μνημόσυνο του Δήμου Αρταίων για το έτος 2023
 4. α) Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FRESKON και μετακίνηση εκπροσώπων, β) την εξειδίκευση του  Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων στο Δήμο Αρταίων
 6. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού
 7. Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Δήμου Αρταίων για το έτος 2023
 8. Έγκριση Μακροχρόνιας-Πολυετούς εκμίσθωσης  (έως 30 έτη) και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, καλλιεργήσιμων εκτάσεων του δήμου Αρταίων για τύπο καλλιέργειας αυτής της δενδροκαλλιέργεια – δενδροκομία (καρποφόρων-οπωροφόρων δέντρων)
 9. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2022 (1-1-2022 – 31-12-2022 του Γηροκομείου Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου)

Εισηγητής: κ Παναγιώτης Γαλάνης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
 3. Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής θανόντων οικονομικά αδυνάτων προσώπων
 4. Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής θανόντων οικονομικά αδυνάτων προσώπων

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος, Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Επί αιτήσεως του αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Επισκευές – συντηρήσεις  σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)
 2. Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
 3. Επί αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
 4. Επί αιτήσεως του αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ  για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
 5. Έγκριση 2ου Αν. Πίνακα εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ GOAL NZEBs
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου για χρήση του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
 7. Διόρθωση ορίων κτηματολογίου
 8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική παραλαβή έργων
 9. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και το οποίο εκμισθώνει η Π. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ στην θέση «Μουσιάς» Κτηματικής Περιφέρειας Καλόβατου ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
 10. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Τσάγκα Δημήτριου και μισθώνει η Π. Τσάγκας & Σία Ο.Ε. στην θέση «Τσιλιπέικα» Κτηματικής Περιφέρειας Άρτας Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας