Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023)

03 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 8η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 6-2-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3045/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

 1. 2Η ΈΚΤΑΚΤΗ Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2023 (αριθμ. 3/2023 απόφαση Εκτ. Επιτροπής)
 2. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και πόλεων αποδεκτών της από 19-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (κλήσεις)
 3. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (διπλοεγγραφές)
 4. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους (λόγω Ένστασης)
 5. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
 6. Παράταση μισθώσεων ακινήτων
 7. α) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Απόκρεω με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ β) Κάλυψη μέρους δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α Κατανομή έτους 2023
 2. α) Διοργάνωση της εκδήλωσης «Δρόμος του Γιοφυριού» στις 01 και 02 Απριλίου 2023 β) Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Εισηγητής: κ. Μπουκουβάλας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

 1. Παροχή Γνώμης επί του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος και του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης (Τιμολογιακή Πολιτική), του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2023

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης για την προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων (Τμήμα 1 Απορριμματοφόρο 16 m3)
 2. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την«Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων (Τμήμα 4 Καδοπλυντήριο)»
 3. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων (Τμήμα 3 Υδροφόρο Όχημα)»
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας»
 5. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Παντού και μισθώνει ο κ. Παντός Κωνσταντίνος στην θέση «ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΣΙ» Τ.Κ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων  (αριθμ. 3/2023 ΑΔΣ)

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Διαδημοτικής Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών  έτους 2023

 1. Έγκριση προϋπολογισμού της Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών  έτους 2023

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας