Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), την  22η  Απριλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 22-4-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8199/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Εισηγητής κ.Σιαφάκας Χριστόφορος  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 1. Διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η): «Εγκατάσταση και λειτουργία Πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 103 MW, στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου, Δ.Ε.Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

 1. Ανάκληση της 351/2024 η οποία αφορά «Εξέταση της με αρ.πρωτ. 25616/20-9-2023 αίτησης του κ. Νεκτάριου Μήτσιου Προέδρου του ΚΤΕΛ Άρτας για τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ Ν. Άρτας κατά την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Άρτας»
 2. Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων  η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021

Εισηγήτρια κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

 1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2024 σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών
 2. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 Δήμου Αρταίων
 3. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργεια δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος με αριθ. (1) εντός Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αρταίων λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου μίσθωσης
 4. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων των Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλοβάτου, Ρόκκα και Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων λόγω λήξης του συμβατικών χρόνων μίσθωσης στο έτος 2024.

Εισηγήτρια κα Τσώλα Αγγελική Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού – Κοινωνικών Δομών & ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 1. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
 3. Τροποποίηση της αρ. 29/2024 Απόφασης Δ. Σ. Δήμου Αρταίων περί συγκρότησης επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» με κωδικό ΟΠΣ 6004492, ενταγμένο στο Πρόγραμμα ‘ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027’

Εισηγητής κ.  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού και Ενέργειας

 1. Έγκριση απολογισμού Οικ. Έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Έγκριση απολογισμού Οικ. Έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Εισηγητής κα Λυγούρα Μαίρη (Μαρία) Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας

 1. Έγκριση για προβολή του Δήμου Αρταίων στο περιοδικό Incredible Greece

 

Εισηγητής κ.  Κοσμάς Λάμπρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 1. Παράταση σύμβασης «Υπηρεσίες Συμβούλου της πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων
 2. Έγκριση μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της με αρίθμ. πρωτ: 25130/15-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013412771 2023-09-15) σύμβαση για την «προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας (υποέργο 10) τμήμα 6 /MIS 5042232
 3. Επί αιτήσεως του Γεωργίου Λαζανά για διόρθωση του σχεδίου και την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του σχεδίου Διανομής Συνοικισμού ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ έτους 1931 και της υφιστάμενης διαμορφωμένης κατάστασης(αριθμ. 111/2024 ΑΔΕ)
 4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Τρίγωνο Πόλεως Άρτας» στο Ο.Τ. 379 μετά από αίτηση των κ.κ. Γαρουφαλιά Δημητρίου και Γαρουφαλιά – Ζήση Νέλλης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 266/2020 Δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Β’ Τμήμα Τριμελές) (αριθμ.121/2024 ΑΔΕ)
 5. Δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας ΣΤΙΛΠΛΑΣ Ε.Ε. στην θέση «ΜΑΡΛΕΣ ή ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ» Κτηματικής Περιφέρειας ΡΑΧΗΣ– Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας
 6. Δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε. και εκμισθώνει η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ Ο.Ε. στην θέση «ΠΛΑΚΕΣ» Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ για την ανέγερση νέου βιοτεχνικού κτιρίου σιδήρου σφυρηλάτησης τύπωσης και μορφοποίησης μετάλλων

Εισηγητής κ. Τζιομάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2024

Εισηγητής κ. Θεμελής Σπυρίδων Πρόεδρος  της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών

 1. Έγκριση προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2024

 Παπανικολάου Χρήστος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

 1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, ενόψει των ευρωεκλογών, του Ιουνίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

  Κωνσταντίνος Πατήλας