Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Μαρτίου 2024

    ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), την  27η  Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 27-3-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6046/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εισηγητής κ. Πατήλας Κων/νος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
 4. Αποδοχή παραίτησης από την θέση του αναπληρωματικού μέλους του Δημ. Συμβούλου κ. Χρηστούλη Σωτηρίου και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους

 

Εισηγήτρια κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

 1. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου Δημοτικού ακινήτου – κυλικείο – που βρίσκεται εντός κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 Κωστακιών και το οποίο αποτελείτε: α) από τον χώρο του «ΜΠΑΡ» εμβαδού 4,65 τ.μ. και β) τον βοηθητικό χώρο της «ΑΠΟΘΗΚΗΣ» εμβαδού 4,95 τ.μ., συνολικού εμβαδού ακινήτου 9,60 τ.μ., ιδιοκτησίας δήμου Αρταίων.
 2. Παραχώρηση χρήσης χώρου στη Γραμμενίτσα Άρτας για πέντε (5) έτη, έκτασης 171.356 τετρ. Μέτρων για εκδηλώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού.

 

Εισηγητής κ Γιώτης Χρήστος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού

 1. Παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε αθλητικά σωματεία

 

Εισηγήτρια κα Τσώλα Αγγελική Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού – Κοινωνικών Δομών & ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 1. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτήριο) από το Δήμο για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η.
 2. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
 • Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2024 για το Κ.Α.Π.Η.

 

Εισηγητής κ.  Κοσμάς Λάμπρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 • Απομάκρυνση κλειστού περιπτέρου με διατήρηση ή μη της θέσης
 • Ίδρυση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βασ. Πύρρου 32
 • Ίδρυση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου πλησίον Αγ. Γεωργίου»
 • Δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΙΚΕ. «ΠΑΛΙΟΥΡΙ» ΚτηματικήΠεριφέρειας Καλόβατου, Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
 • Δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ – Β. ΡΕΒΑΣ Α.Ε. στην θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ» Τοπικής κοινότητας Γαβριάς Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
 • Δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της εταιρίας Πτηνοτροφική Νικολάου ΙΚΕ στην θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΑ» Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας

 

Εισηγητής κ. Παπανικολάου Χρήστος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

 • Έγκριση της αριθμ. 1/2024 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία αφορά Α’ τροποποίηση προϋπολογισμού 2024
 • Έγκριση της αριθμ. 1/2024 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία αφορά Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατήλας