Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

16 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 21η  Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 21-12-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29782/
2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

ΤΑΚΤΙΚΑ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης

  1. Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μεταφορά Φυσικού αερίου eastmed- Ελληνικό τμήμα (αριθμ. 22/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
  2. 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2022 (αριθμ.9/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

Εισηγητής  κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

  1. Διάνοιξη κεντρικής εισόδου στον προαύλιο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Εισηγητής: κ. Γαλάνης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

  1. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

  1. Κατατομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2022 Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

  1. Παραχώρηση σχολικής αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Πιστιανών στον Όμιλο Κλασικών Αθλημάτων «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ»

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΑ

  1. Ορισμός ορκωτού Λογιστή

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας