Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

29 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  την  4η  Μαρτίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της αριθμ. 31/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης» Δήμου Αρταίων  (ΔΕΥΑΑ)

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατήλας