Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  την  28η  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 28-2-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4191/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Εισηγητής κ. Πατήλας Κων/νος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

  1. Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων

 

Εισηγήτρια κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

  1. Διόρθωση της αριθ. 44/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ0ΗΩΨΑ-ΦΝΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση παράτασης Συμβάσεων Μίσθωσης Αγροτικών εκτάσεων του δήμου Αρταίων για δύο (2) επιπλέον έτη»
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μεταβίβασης υπολειπόμενου χρόνου παράτασης σύμβασης μίσθωσης σχολικής έκτασης 8,5 στρ. στη θέση «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» της Τ.Κ. Χαλκιάδων, λόγω θανάτου του αρχικού μισθωτή
  3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81) για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου και β) Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης (άρθρου 7 του Π.Δ.270/81) εκποιούμενων, εκμισθωμένων και μισθωμένων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων, για το έτος 2024”
  4. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτήριο) από το Δήμο για τη στέγαση του γραφείου της Κοινότητας Κεραματών καθώς και τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Κεραματών, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχου δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κεραματών
  5. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού
  6. Μεταφορά υπολοίπου του Τραπεζικού λογαριασμού του καταργούμενου προσώπου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α στο Δήμο Αρταίων

 

Εισηγητής κ Γιώτης Χρήστος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού

10. Διοργάνωση ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου σε συνδιοργάνωση με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

 

Εισηγήτρια κα Τσώλα Αγγελική Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού – Κοινωνικών Δομών & ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

11 .Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

12.- Επικαιροποίηση της αριθμ. 394/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»

Εισηγητής κ. Χαρακλιάς Κων/νος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

13.- Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων έως 31.05.2024 στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Αρταίων

Εισηγήτρια κα Λυγούρα Μαρία Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού

14.- Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και μελών γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων αιτήσεων πωλητών στις βραχυχρόνιες αγορές των θρησκευτικών εορτών και στο στάσιμο εμπόριο του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2024

Εισηγητής κ.  Κοσμάς Λάμπρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

15.- Δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Παπουτσή Βασιλείου στην θέση «ΚΑΚΟΒΑΤΟ» ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

16.-Δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας HELLAS FARM BREEWDING A.E. στην θέση «ΜΠΑΣΤΡΕΣ» ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Παπανικολάου Χρήστος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

17.-Λήψη απόφασης για την κατάρτιση προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατήλας