Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

02 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (Α’87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις  των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  την  7η  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,  στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χριστόφορος Σιαφάκας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 7-2-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2759/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εισηγητής κ. Χριστόφορος Σιαφάκας Δήμαρχος Αρταίων

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας
 2. Ορισμός εκπροσώπου στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια
 3. Ορισμός δημότη για συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ
 4. Εκλογή αντιπροσώπων Δήμων – Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου

Εισηγητής κ Γιώτης Χρήστος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού

 1. Καθιέρωση 24ωρης , 20ωρης, 12ωρης λειτουργίας, λειτουργίας κατά τα Σάββατα τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων

Εισηγήτρια κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής Υπηρεσίας

 1. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων σε φορείς για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγήτρια κα Τσώλα Αγγελική Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας – Εθελοντισμού – Κοινωνικών Δομών & ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 1. Σύσταση εκ νέου της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 2. Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για το έτος 2024 για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αυτής.

Εισηγητής κ. Χαρακλιάς Κων/νος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 1. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α’ Κατανομή 2024 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
 • Παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου για το έτος 2024

Κοσμάς Λάμπρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

 • Αντικατάσταση μελών του Δήμου Αρταίων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ CLLD/LEADER 2014 -2020 της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
 • Επί αιτήσεως του Γεωργίου Θωμά για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδικού δικτύου»
 • Έγκριση μελέτης για την κατασκευή παταριού με δωρεά από ιδιώτη σε δημοτική έκταση στο παραλίμνιο πάρκο της πόλης της Άρτας.
 • Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»
 • Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Ιερού Ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (ά φάση – φέρων οργανισμός)»
 • Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                 Κωνσταντίνος Πατήλας