Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

30 Νοεμβρίου 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του  άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 4η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 4-12-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 31254/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
 • Συζήτηση επί Υπομνήματος των μελών του ΚΑΠΗ Άρτας
 • Επί ψηφίσματος ΟΣΟΚΕΘΕΑ με θέμα «Άμεση απόσυρση σχεδίου νόμου για την απεξάρτηση»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων 

 1. 9η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων αριθμ. 11/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αρταίων έτους 2023
 3. Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε πρόγραμμα δωρεάν σήμανσης δεσποζόμενων ζώων με επιδότηση από τον Οργανισμό ZERO STRAY PAWJECT

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

 1. Καθορισμός τελών 2024 αριθμ. 477/2022 αποφ Οικ. Επιτροπής
 2. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών  

 1. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2023 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας 

 1. Επί αιτήσεως του Παρασκευόπουλου Μιχαήλ για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»
 2. Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Έργα οδοποιίας ( Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τεχνικά)»
 3. Επί αιτήσεως της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
 4. Επί αιτήσεως του κου Κατέρου Παναγιώτη για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου»
 6. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Βασ. Κων/νου πλησίον Αγίου Γεωργίου αριθ. 17/2023 απόφαση ΕΠΖ
 7. Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Κρυστάλλη αριθ. 18/2023 απόφαση ΕΠΖ
 8. Γνωμοδότηση για χορήγηση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της εταιρίας ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΚΕ στην θέση «Μεσαριά» Κτηματικής Περιφέρειας Χανόπουλου – Δ.Ε. Βλαχερνών Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας για την έκδοση άδειας λειτουργίας νέας πτηνοτροφικής μονάδας

Εισηγήτρια : κα Γενική Γραμματέας Δήμου Αρταίων Ευδοκία Βασιλάκη

 1. Έγκριση προϋπολογισμού 2024 «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας