Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

09 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 13η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

  • Διατήρηση – κατάργηση Νομικών Προσώπων και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Αρταίων

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας