Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023)

20 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με φυσική παρουσία την 24η  Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 24-7-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19939/
2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα

 Εισηγητής: κ. Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων

 1. Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Αρταίων στη Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΥΠΕΝ «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημοσίου Χώρου»
 2. Ορισμός μελών Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρταίων και Εμπορικού Συλλόγου

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
 3. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
 4. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων της Κοινότητα Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία προσωρινών σταβλικών εγκαταστάσεων

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαλάνης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης

 1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (αριθμ. /2023 Απόφαση ΕΠΖ)
 2. Μερική τροποποίηση της αριθμ. 116/2023 απόφασης ΔΣ – Ορισμός εκ νέου μελών για την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 3. Διοργάνωση δράσης επίσκεψης για την πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφιών της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κάλυψη φιλοξενίας της από το Δήμο Αρταίων
 4. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
 5. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων, ήτοι: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο
 6. Υποβολή ολοκλήρωσης του έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων με Κωδικό ΟΠΣ (ΜIS):5001981, στο ΕΣΠΑ 2014-2020
 7. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
 8. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

 Εισηγητής: κ. Μπουκουβάλας Γεώργιος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

 1. Έγκριση πρακτικού ακαταλληλότητας και ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Κωλέτσος Παντελής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Πρασίνου

 1. Παράταση της εργασίας «Κλάδευση υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών έτους 2023»

Εισηγητής : κ. Χρηστούλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

 1. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων (Τμήμα 2 Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8m3)
 2. Επί αιτήσεως του κ. Χρήστου Παπάζογλου για την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλωτρίωσης στο ΟΤ 100 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως της Άρτας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020(ΦΕΚ 245/Α)
 3. Προσκύρωση δημοτικού χώρου με εξώδικο διακανονισμό στην οδό Ανεμομύλων (Αίτημα κ. Ζιώγου Ευστρατίου) αριθμ. 294/2023 αποφ Οικ. Επιτροπής
 4. Προσκύρωση δημοτικού χώρου με εξώδικο κανονισμό σύμφωνα με την αρ. Π16/2013 πράξη ( Αίτημα κ. Κωνσταντή Κων/νου ) αριθμ. 295/2023 αποφ Οικ. Επιτροπής
 5. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα οδοποιίας (Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τεχνικά)»
 6. Επί αιτήσεως της αναδόχου Κ/Ξ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων»
 7. Επί αιτήσεως της ανάδοχου «Κ/Ξ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Δήμου Αρταίων-Α’ ΦΑΣΗ»
 8. Επί αιτήσεως του αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΕ ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
 9. «Επί αιτήσεως της ένωσης  «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
 10. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ιου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ», με τη διαδικασία του άρθρου 144 παρ.2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4872/2021
 11. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τροποποίηση της μελέτης: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ», με τη διαδικασία του άρθρου 144 παρ.2  του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4872/2021.
 12. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)»
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1η Τροποποίηση Σύβασης Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»
 14. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα οδοποιίας ( ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις – τεχνικά )»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών»
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων κερκίδων»
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
 19. Ορισμός της επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 τους Κωστακιούς Άρτας»
 20. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού»
 21. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Τζιομάκη Φώτη και μισθώνει η κ. Τζιομάκη Αικατερίνη στην θέση «ΒΓΑΛΜΑΤΑ ή ΞΥΛΑ ή ΛΕΥΚΕΣ» Τ.Κ. Γαβριάς ΔΕ Αμβρακικού ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ
 22. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΦΑΡΜΑ ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε. στην θέση «Βάλτος» Τ.Κ. Βίγλας ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας

Εισηγητής κ. Κωλέτσος Παντελής Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων ΔΗΚΕΔΑ

39. Ορισμός ορκωτού λογιστή για το οικ. Έτος 2022

Εισηγήτρια κα. Ευδοκία Βασιλάκη Γενική Γραμματέας Δήμου Αρταίων

40. Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου, Ι.Δ.Ο.Χ. 2/μηνης απασχόλησης στο Τμήμα Πρασίνου, της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

41. Πρόσληψη δυο (2) ατόμων, κλάδου ΔΕ  Τεχνικού , ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, Ι.Δ.Ο.Χ. 2/μηνης απασχόλησης στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κων/νος Τράμπας