Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την  2α  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

           

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-2-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 994/29-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ 2Ο: Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΘΕΜΑ 3Ο: Αποδοχή δωρεών από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (μήνας Δεκέμβριος

2023)

 

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                             ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ