Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29 Μαρτίου 2024

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε TAKTIKH  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  2α Απριλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

                                                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 2-3-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6404/29-3-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2024

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «Ανέγερση νέου κτηρίου για την στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας στο Ε.Π. Ήπειρος  2021 – 2027
 2. Περί ορισμού Δικηγόρου, σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων μετά από έκδοση προδικαστικών αποφάσεων
 3. Περί ορισμού Δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση του Δήμου Αρταίων σχετικά με την αριθμ. κατάθεσης 1/10.01.2022 αγωγή της Αγάθης Λάμπρη του Βασιλείου κατά του Δήμου Αρταίων ενώπιον στο Ειρηνοδικείου Άρτας.
 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικού ποσού
 5. Απαλλαγή υπόλογου Σκορδή Δήμητρας για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη διέλευσης (e-rass) & κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος του Δημάρχου με αριθ. Κυκλ. ΚΗΙ8015 από σταθμούς διοδίων
 6. Απαλλαγή υπόλογου Γεωργούλα Γεωργίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου (Δωδώνη Ιωαννίνων)
 7. Σύνταξη όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου – κυλικείο – που βρίσκεται εντός κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 Κωστακιών, αποτελούμενο από: α) το χώρο του «ΜΠΑΡ» εμβαδού 4,65 τ.μ. και β) το βοηθητικό χώρο της «ΑΠΟΘΗΚΗΣ» εμβαδού 4,95 τ.μ., και συνολικού εμβαδού ακινήτου 9,60 τ.μ., ιδιοκτησίας δήμου Αρταίων.
 8. Επί αιτήσεως του κου Γεωργίου Κιτσοπάνου για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ
 9. Επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας Β. Γκαρτζώνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
 10. Επί αιτήσεως του αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ-ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου» Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
 11. Έγκριση του 2ου Αν. Πίνακα και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
 12. Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας
 13. Επί αιτήσεως του Γεωργίου Λαζανά για διόρθωση του σχεδίου και την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του σχεδίου Διανομής Συνοικισμού ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ έτους 1931 και της υφιστάμενης διαμορφωμένης κατάστασης
 14. Υποβολή αιτήματος για την παροχή « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
 15. Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού625,19 €»
 16. Αποδοχή δωρεών από την Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (μήνας Φεβρουάριος 2024)
 17. Αποδοχή δωρεών από την Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος (μήνας Φεβρουάριος 2024 κοντολήξιμα προϊόντα)
 18. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού παντοπωλείου

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ