Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 Φεβρουαρίου 2024

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την  19η  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 19-2-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3657/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Εισήγηση για ορισμό Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση του Ιωάννη Λάμπρη
 2. Εισήγηση για ορισμό Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση του Χαράλαμπου Αθανασίου
 3. Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου, για την διερεύνηση του νομικού καθεστώτος και γνωμοδότηση νομικού συμβούλου σχετικά με την δυνατότητα του Δήμου να επιδοτεί γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ.
 4. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση προτάσεων σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος  κας Ζαχαριά Αναστασίας
 5. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
 6. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
 7. Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου προσώπου ΔΗΚΕΔΑ στο Δήμο Αρταίων.
 8. Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π  στο Δήμο Αρταίων.
 9. 4α.Α) Συνδιοργάνωση έκτακτης εκδήλωσης με την Εταιρία Ελληνικών θεμάτων.

Β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του ΚΑ 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.

 • Έγκριση πρακτικού Κατακύρωσης του ανοικτού Διαγωνισμού για τις <<Δαπάνες Ετησίων Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων>>.
 • Έγκριση πρακτικού Κατακύρωσης του μειοδοτικού διαγωνισμού <<Ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου για την προστασία και ευζωία των Ζώων Συντροφιάς, για την υπεύθυνη ιδιοκτησία και την προαγωγή της Φιλοζωίας>>.
 • Έγκριση του 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων.
 • Έγκριση παράτασης του έργου <<Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της Πόλης της Άρτας>>.
 • Έγκριση 1ης παράτασης του έργου <<Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου>>.
 • Επί αιτήσεως του Γεωργίου Θωμά για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδικού δικτύου»

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ