Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

23 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικο Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη  περιλαμβάνονται 30 θέματα.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

 1. Υποβολή πρότασης «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2441/20-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
 2. Υποβολή πρότασης ¨Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2658/4-6-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 3. Παράταση σύμβασης «Διοργάνωση ημερίδων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Δήμο Αρταίων»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής  Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 547 & 557/2018 Α.Ο.Ε)
 2. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
 3. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» και κατανομή πίστωσης
 4. α)Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων και την ΑΔΑΕ ΟΤΑ της «5ης Γιορτής Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς» και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αρταίων β) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Αθήνα για την «5η Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς» και  έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6421.01 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό» και στον Κ.Α. 70-6422.02 «Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό»
 5. α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2018 και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Αθήνα. β) Εξειδίκευση του Κ.Α. 00-6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό, του Κ.Α. 70-6422.002 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό» και του Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό»
 6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων για το έτος 2019
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γηροκομείου Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού 2019»
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού 2019»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020
 2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης  και Πρασίνου

 1. Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εξωραϊσμός και προστασία αυλείων χώρων και κεντρικών πλατειών οικισμών ΔΕ Ξηροβουνίου από κλάδους και ξερά δένδρα.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,

Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

 1. Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο
 2. Εξειδίκευση του Κ.Α. με τίτλο «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτηρίων Δήμου Αρταίων»
 3. Εξειδίκευση του Κ.Α. 15.6162.002 με τίτλο «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης Σχολικών κτηρίων Δήμου Αρταίων»
 4. Εξειδίκευση του Κ.Α.20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 8.337,72€»
 5. Επικαιροποίηση σχεδίου μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων του Δήμου μας με συνθηματικό όνομα «Ξενοκράτης»
 6. Έγκριση 7ου Παραδοτέου της Μελέτης «Μελέτη σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στο Δήμο Αρταίων»
 7. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αναδάσωση καμένης αναδασωτέας έκτασης στην θέση Αγ. Παρασκευή Αμμοτόπου»
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΕΤΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»
 11. Επί εξέτασης της ΑΤΕΚ Δ. Τζίκερας & ΣΙΑ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη

Εισηγητής :κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 582/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ειδικότητα, ήτοι από ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ σε ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.
 2. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων της Διεύθυνσης Δασών Άρτας
 3. Συμπλήρωση της αριθμ. 466/2018 απόφασης ΔΣ του Δήμου Αρταίων με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υποβολή πρότασης για τη «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Αρ. 43 παρ 1.3_1 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»

Εισηγητής Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.ΜΠΑΠ

 1. Έγκριση της αριθμ. 130/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ  που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού