Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

17 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

 Εισηγητής κ. Δήμαρχος

1.Αποστολή προτάσεων και Παρατηρήσεων επί του Σχεδίου “Μελέτη Οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης” στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης με τίτλο : “Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας. Προμελέτες και Οριστικές μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη, Γεω6λογική μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και μελέτες), Τεύχη Δημοπράτησης”

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.585/2018 ΑΟΕ)

3.Διαγραφή δημοτικών τελών  που έχουν επιβληθεί στους ιδιοκτήτες πτηνοτροφικών μονάδων.

4.Διαγραφή  οφειλής

5.Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής

6.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης  και Πρασίνου

7.Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου”

8.Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του Θεσμικού Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το Ν.4555/2018

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων και   Επιχειρηματικότητας

9.Έγκριση πίνακα δικαιούχων άδειας δραστηριοποίησης και χρήσης χώρου  στη Δημοτική Αγορά του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων”

11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη”

12.Ενίσχυση του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων με πρόσληψη χειριστή  Μ.Ε.

 

Εισηγητής :κ. Γενικός Γραμματέας

13.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του έργου ” Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό  και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό δίκτύο  των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας” που συνχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (EE-ETEπ)

14.Συγκρότηση Επιτροπών: Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Εισηγητής Πρόεδρος  ΔΗΚΕΔΑ

15.Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΔΑ έτους 2019 (αριθμ. 24/2018 απόφ. ΔΣ ΔΗΚΕΔΑ)