Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

08 Μαρτίου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 38 θέματα. Αναλυτικότερα:

Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας
 2. Υποβολή Πρότασης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας” στα πλαίσια της πρόκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
 3. Υποβολή πρότασης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ‘Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ)’ για την υποβολή πρότασης για τη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
 5. Έγκριση μελέτης «Προμήθεια Φωτιστικών led αστικού φωτισμού για το κέντρο της πόλης της Άρτας».
 6. Έγκριση μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.101/2018 Α.Ο.Ε.)
 2. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
 3. Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου – νεροτριβής) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής της ΔΕ Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
 4. Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων
 6. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
 7. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017

14  Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

 1. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)»
 2. Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
 3. Παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων»
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2018
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)» για το έτος 2018

Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων

 1. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
 2. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018
 3. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
 4. Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019» και έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019
 6. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

 1. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπάλληλο Δήμου με μηχάνημα έργου ισοπεδωτή – διαμορφωτή γης (γκρέιντερ) ιδιοκτησίας του Δήμου»
 2. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
 3. Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ»
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος δημοτικής οδού έμπροσθεν του παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στη συμβολή της Επαρχιακής οδού Πασά με αγροτική οδό της Τ.Κ. Καλοβάτου»

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

 1. Έγκριση της αριθμ.2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σ΄χεση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών έτους 2018.
 2. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών»

36 Ανάκληση της  66/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 3/2018 Α.Ε.Ε.)

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ

 1. Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμούύ Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας έτους 2018.