Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

11 Ιανουαρίου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα  15 Ιανουαρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, με τα εξής θέματα:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
 2. Εξασφάλιση λειτουργίας στα πλαίσια της υποβαλλόμενης Πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού  ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
 3. Δέσμευση σχετικά με τη χρηματοδότηση της πράξης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
 4. Υποβολή Πρότασης «Δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2309/17-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
 5. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
 6. Έγκριση της αριθμ. 95/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας

 1. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών του δημοτικού σχολείου Ρόκκα
 3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα Κωστακιών
 4. Λήψη απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων

3 & 6 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς

 1. Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

 1. Επί αιτήσεως της τεχνικής εταιρείας ΝΥΧΤΗ Γ.& ΣΙΑ ΕΕ αναδόχου της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων» για Παράταση σύμβασης

Εισηγητής: κ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων

 1. Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 Απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Λιμίνης περί εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» της Τ.Κ. Λιμίνης»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

 1. Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα αναδόχου του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από  Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
 2. Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γαλάνη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
 3. Επί ενστάσεως της ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού» κατά της αριθμ. Πρωτ. 38113/5-10-2017 απόφασης εκπτωσής της.

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

 1. Έγκριση της αριθμ. 29/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικ. Έτους 2017.