Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ

14 Οκτωβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης χρέη προς το Δήμο.

2.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

3.΄Εγκριση παράτασης εγγυητικών συμμετοχής των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν τον διαγωνισμό ‘’ έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ:77949

4.Τροποποίηση  της υπ΄αριθμ 184/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αρταίων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων» εκτιμώμενης αξίας 332.673,39 Ευρ (πλέον Φ.Π.Α.  24% )

5.Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για να προβεί στην διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77112  για την  ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ