Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ

14 Οκτωβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης χρέη προς το Δήμο.

2.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

3.΄Εγκριση παράτασης εγγυητικών συμμετοχής των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν τον διαγωνισμό ‘’ έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ:77949

4.Τροποποίηση  της υπ΄αριθμ 184/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αρταίων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων» εκτιμώμενης αξίας 332.673,39 Ευρ (πλέον Φ.Π.Α.  24% )

5.Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για να προβεί στην διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77112  για την  ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ