Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

05 Ιουνίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών».
2. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)»
3. Eπιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
4.Έγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017»
5. Εγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος»
6.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων » στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 3388/2020 πρόσκλησης του Ε.Π ΄Ηπειρος.
7. Έγκριση για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 242/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων»
8. Έγκριση για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 67/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (δικάζοντος ως εφετείου)»
9.Έγκριση πρακτικού 2Β -Ανοιγμα Οικονομικών Προσφορών (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
10.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου ακινήτου 34,68 τ.μ στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος Νο3 συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος(ιχθυοπωλείο)
12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής (Δασικής) έκτασης στη θέση «ΧΕΙΜΑΔΙΑ» Της Τ.Κ. Λιμίνης της ΔΕ Άρτας του Δήμου Αρταίων για λειτουργεία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων
13.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την έκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-Δημοτικών)εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού,Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.