Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ώρα 09:00

22 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ωρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμόυ προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2020.
2. ΄Εγκριση πρακτίκού ΙΙ που αφορά το έργο Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επι της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.
3. Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. 0260/2019 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.
5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε. Αρταίων
6. Έγκριση Α τροποποίησης προϋπολογισμού 2019 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ .
7.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (ομάδα 6η «Σκυρόδεμα» και ομάδα 7η Χαλίκια
8.Ακύρωση διαγωνισμού του έργου Εργα οδοποιίας(ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) και επανάληψη διαδικασίας(έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης).
9.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2019
10. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2019.
11.Αποδοχή δωρεάς από τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης.
12. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»
13. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ