Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 ώρα 15:30

24 Απριλίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 ώρα 15:30μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147710» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ Α Ε»
2.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με Συστημικό αριθμό “88239”στο ΕΣΗΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ