Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00

05 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση μελέτης με αριθμ. 10/2019 του έργου <>
2.Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 00-6715.001 για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων Ν.Π.Δ.Δ.
3.Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων»
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
5.Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
6.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία MEDICAL 24

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ