Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 4 Μαϊου 2020 ώρα 09:00

30 Απριλίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
3. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ”.
4. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο για το έργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”.
5. Έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00-6715.003 με τίτλο ‘Επιχορήγηση Δήμου σε Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων’.
6. Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «146666» μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 146666 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.
7. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ