Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

14 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου σίτισης Μουσικού Σχολείου Άρτας 2019-2020
3. Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών
και επισκευές αυλάκων»
4. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού-ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.
5. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Γηροκομείου Άρτας ‘’Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου’’
6. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος <> .
7. Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο <>
8. Έγκριση διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου Αρταίων.
9. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο <>.
10. Έγκριση πρακτικού Ι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2019 (ΜΕ 8ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)»
11. Έγκριση για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού λόγω λάθους υπολογισμού και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ