Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 11 Μαϊου 2020 ώρα 09:00

07 Μαΐου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ » – ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
2.Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την <>.
3.Αποδοχή της παραχώρηση για χρήση του αρ. ΚΗΟ-4746 απορριμματοφόρου οχήματος, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αρταίων για ένα (1) έτος ή μέχρι ολοκλήρωσης της δωρεάς.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020.
5.Έγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα».
6.Έγκριση μελέτης για το έργο “Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)” στα πλαίσια ΠΑΑ 2014-2020».
7.Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε
8.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RAFARM.
9.Έγκριση πρακτικού Απολογισμού-Ισολογισμού 2019 Φιλαθρωπικού Ιδρύματας “ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ ¨
10.Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (11 & 12) που βρίσκονται στη πλατεία των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων
11.Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλος-νεροτριβή) εμβαδού 102 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
12.Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης (Δασική) στη θέση «Χειμαδιά» στην Τ.Κ Λιμίνη για λειτουργία σταυλικής εγκατάστασης
13.Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του κατ-τος με αριθ. 3 εντός της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αρταίων
14.Κατάρτηση όρων διακηρυξης Ι.Ν. Νέου Κοιμητηρίου
15.Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατων ορίων μισθωμάτων (ανά αγροτεμάχιο) για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών ) εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ