Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

05 Μαρτίου 2021

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 9η του μηνός Mαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την «Μισθοδοσία Δήμων και Νομικών προσώπων».
2. Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Ωρίμανση έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινόχρηστων χώρων».
4. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. Έτους 2020 γηροκομείου «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου».
5. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ