Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Tριτη και ώρα 09:00 π.μ

04 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020».
2.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 11635/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων».
4.Έγκριση πρακτικού ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Τ.Τ.) «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
5.«Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων».
6.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων».
7.Έγκριση παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»
8.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
9.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για το έργο « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών».
10. Έγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ