Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

26 Νοεμβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2020.
3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 26/2020
4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 63/2020
5.Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 2.317,83 €».
6.Υποβολή αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
7.Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.
8.Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
9.Έγκριση παράτασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ».
10.Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης.
11.Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.
12.Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αρταίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
13.Έγκριση για την προμήθεια έξι (6) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ. Αρταίων.
14.Έγκριση μελέτης για προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2021 για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αρταίων με συνοπτικό διαγωνισμό.
15.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.
16.Έγκριση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».
17.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».
18.Έγκριση για τη μη παράσταση του Δήμου Αρταίων σε διαδικασία διόρθωσης απόφασης ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών μετά από αίτηση της «ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ».
19.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 520/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων.
20.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ