Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

23 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
2.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων».
3.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.
4.Έγκριση για τον ορισμό Δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (υπόθεση ENERGA)
5.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
6.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ».
7.Έγκριση πρακτικού του έργου « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών »
8.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
9.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» .
10.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
11.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
12.Έγκριση πρακτικού του Έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
13.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού».
14.Έγκριση πρακτικού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 19PROC006108364 )
15.Έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
16.Έγκριση πρακτικού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
17.Έγκριση της μετακίνησης ιδιωτών μελών επιτροπών που συστήνονται από την Ο.Ε. στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατηγορίας μελέτης ‘Ειδικά Αρχιτεκτονικά’ για την ανάπλαση διαμόρφωση πεζοδρόμων και πλατειών του κέντρου της Άρτας OPEN MALL
18.Αποδοχή χρηματικής δωρεάς.
19.Έγκριση πρακτικού για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
20.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
21.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020
22.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020
23. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την « Εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ