Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

23 Απριλίου 2021

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα»
3. Έγκριση για άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου κατά του Γεώργιου Μπουργάνη (μίσθωση αναψυκτηρίου στο νέο κοιμητήριο)
4. Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
5.Έγκριση απολογισμού έτους 2020 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Άρτης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ