Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

15 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021
3. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
4. Ενεργοποίηση προαίρεσης για το έτος 2020 των συμβάσεων για την Προμήθεια Τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
5. Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)»
6. Έγκριση πρακτικού για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό».
7. Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 1281 οχήματος ιδιοκτησίας Ιωάννη Καποδίστρια λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
8. Έγκριση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΧ 5898 οχήματος ιδιοκτησίας Νικόλαου Ντάσιου λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές
9. Έγκριση εισήγησης για απάντηση στην πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Λάμπρου Τσιρογιάννη του Ιωάννη.
10. Εγκριση πρακτικού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ