Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ

15 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ακύρωση της αριθμ. 163/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης επί νέου σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Καμπής.
2. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
3. Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου.
4. Εγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.
5. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 5/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμπλήρωσης της ως προς την «Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων».
6. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 6/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμπλήρωσης της ως προς την «Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων».
7. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ