Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ

14 Αυγούστου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
2.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
3.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
4.Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2021.
5.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων»στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 4369/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. Ήπειρος.
6.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ”.
8.Έγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Β και Δ΄)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ