Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5-3-2018

01 Μαρτίου 2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 01/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ:5156
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 05-03-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 01-03/12/2017
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αναπαλαίωση κορνιζών με Διατελέσαντες Δημάρχους
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αναλωσίμων και Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού μετά των ανάλογων ανταλλακτικών
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβή εταιρείας για ορκωτόλογιστή-ελεκτή χρήσης 2017
10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια Εργαλείων
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων αλουμινίου σε γραφεία του Δήμου
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων ( κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διενέργεια πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έρου του Δήμου Αρταίων
16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρταίων
17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
24. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ε΄Διμήνου 2017 και απόδοση λογαριασμού
25. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
26. Ορισμός υπαλλήλου για χορήγηση πάγιας προκαταβολής έτους 2018

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος