Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

23 Νοεμβρίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 23 / 11/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 45090
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 27-11-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 105/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας της ανώνυμης εταιρείας ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω φθορών σε όχημα.
3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Καρτάλη Γεωργίου λόγω φθορών με εξώδικο συμβιβασμό.
4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση των κ.κ. Γκούβα Δημητρίου και Παναγιώτη με εξώδικο συμβιβασμό μετά την αρ. 83/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Άρτας.
5. Αίτηση κ. Βασιλείου Γεωργίου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου.
6. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Αρταίων.
7. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
8. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
9. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
10. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Πλησιών.
11. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εκπόνηση εργασίας συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Αρταίων
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης Πολιτιστικής κληρονομιάς.
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
16. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος