Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 3-7-2017

29 Ιουνίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 29/ 06 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 24222
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 03-07-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ Διμήνου 2017
2. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
3. Αίτηση κ. Σόφη Άγγελου για διόρθωση ορίων κτηματολογίου των κ.κ. Φασούλα Σπυριδούλα, Περδικομάτη Δημητρίου & Ειρήνης, Στόγια Δημητρίου & Θεοδώρου και κληρ. Νικολάου Στόγια.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων.
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
6. Έγκριση πολυετούς δαπάνης
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
9. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δ.Ε. Αρταίων.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
11. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών.
12. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό.
13. Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
14. Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίεςτου έτους 2015και έργα πρόληψης νέων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος