Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

27 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 31-10-2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28498
/27-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ

  1. Ορισμός Δικηγόρου σε δικαστική υπόθεση του Δήμου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Ακριβή Αθανασίου κλπ)»
  2. Έγκριση γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ρίζου Κων/νου που αφορά Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Ευάγγελου Καψάλη του Αντωνίου.
  3. Έγκριση γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ιωάννη Μεράντζα η οποία αφορά τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών του υπ αριθμ. ΑΤΚ3446 οχήματος ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Τζουβάνου
  4. Ακύρωση και εκ νέου δημοπράτηση του έργου “Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων”
  5. Έγκριση του 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη “Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Παλαιομαύρας Γραμμενίτσας”
  6. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2023-2024”
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων για τα έτη 2023 (υπόλοιπη περίοδος) -2024-2025
  8. Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ