Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 Μαΐου 2023

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  την  17η Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09,30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-5-2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12862/12-5-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 1. Νομική συνδρομή του Διευθύντριας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Δήμου Αρταίων κ. Ελένης Τζίμα, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της
 2. Νομική συνδρομή του Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων κ. Σοφίας Γρύλλια, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της
 3. Περί άσκησης ή μη αίτησης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
 4. Εξειδίκευση του κωδικού Κ.Α. 30-6737.002 με το ποσό των 24.800,00€ σχετικά με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση του Κολυμβητηρίου, των κλειστών γυμναστηρίων και των δημοτικών γηπέδων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
 5. Παράταση οικονομικής προσφοράς και    εγγυητικής συμμετοχής  της ανάδοχης εταιρείας  ¨Κ.  Κατσιρουμπα και ΣΙΑ Ε.Ε. ¨   εως 16/12/2023   για την ¨Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών  και  φωτιστικών  σωμάτων για τη Δ.Ε. Αμβρακικού ¨   αρ. εσηδης: 158230
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατων ορίων μισθωμάτων (ανά αγροτεμάχιο) για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών ) εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων
 7. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την <<Σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων>>
 8. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ – Υποέργο 1 ‘’Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Φιλοθέη Άρτας’’
 9. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού-Επαρχιακού Δικτύου οικισμών Δήμου Αρταίων’’ – Υποέργο 2 ‘’Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της Επαρχιακής Οδού Άρτας – Κωστακιών’’
 10. Έγκριση 2ου Πρακτικού  αποσφράγισης- διενεργείας & αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
 11. Έγκριση 1ου Πρακτικού  Επιτροπής Αξιολόγησης  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:  ‘’ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ’’
 12. Αποδοχή δωρεάς του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας κ Αθλητισμού από τις <<Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης>> μέσω της Ένωσης <<Μαζί για το παιδί>>.
 13. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                               

                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ