Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22-2-2017

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Άρτα  22 – 02- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθ. Πρωτ. 7314
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής                                           ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές                                            όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια καυσίμων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Κοτσαρίνης  Μιχαήλ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
4.Λώλος Ανδρέας
5.Πατήλας Κων/νος
6.Κοσμάς Ηλίας
7.   Κατσαντούλα Αναστασία
8.Κιτσαντά Ευαγγελίτσα