Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20-3-2017

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα  16 / 03  /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    Αριθμ. Πρωτ: 10007
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες:  Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την    Δευτέρα 20-03 -2017 και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός δικηγόρου για ανταλλαγή ακινήτου μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑ
2.Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για εκτίμηση της αξίας των ακινήτων
3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασία καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής
5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017
6.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
7.Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων.
8.Σύνταξη όρων και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια  στο Δήμο Αρταίων.
9.Ταμιακός απολογισμός Ιανουαρίου 2017
10.Ταμιακός απολογισμός Φεβρουαρίου 2017
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Χαρακλιάς Κων-νος
4.Λιλής Γεώργιος
5.Βλάχος Μιχαήλ
6.Κοσμάς Ηλίας
7.Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8.Παπαϊωάνου Κων-νος