Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20-2-2017

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα  16 / 02 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    Αριθμ. Πρωτ: 5592
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες:  Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 20-02-2017 και ώρα 13:30μ.μ. για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου του  Δήμου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων  την 22-3-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου και συζητείται η αίτηση της κ. Παπαβασιλείου Γιαννούλας κατά των αρ. 441&442/10-11-2008 εκθέσεων αυτοψίας.
2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών & Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Αρταίων & Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων
3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας : Καθαρισμός χειμάρρων  Τ.Κ.  Γραμμενίτσας
4.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
5.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Κοτσαρίνης  Μιχαήλ                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
4.Λώλος Ανδρέας
5.Πατήλας Κων/νος
6.Κοσμάς Ηλίας
7.   Κατσαντούλα Αναστασία
8.Κιτσαντά Ευαγγελίτσα