Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10-5-2017

08 Ιουλίου 2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα  5 / 05  /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    Αριθμ. Πρωτ: 15665
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες:  Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Τετάρτη 10-05-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων.
2.Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
3.Έγκριση  ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων.
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Μελέτη δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων
5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. της Δ.Ε. Αρταίων.
6.Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
7.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Χαρακλιάς Κων-νος
4.Λιλής Γεώργιος
5.Βλάχος Μιχαήλ
6.Κοσμάς Ηλίας
7.Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8.Παπαϊωάνου Κων-νος