Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

13 Σεπτεμβρίου 2017

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (7η Συνεδρίαση 2017) με τα εξής θέματα:

  1. Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αρταίων.
  2. Χορήγηση Παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ:56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών και περιγραφή «Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια» στον ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ Χρήστου, που βρίσκεται στην ΤΚ Καλογερικού, ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων στην Άρτα.

Σε περίπτωση κωλύματος τα μέλη της επιτροπής παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τη Γραμματεία της Επιτροπής  προκειμένου να προσκληθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωτές.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και εξετάζονται ζητήματα αρμοδιότητάς τους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση δια αρμοδίου για το εξεταζόμενο ζήτημα υπαλλήλου τους για τυχόν περαιτέρω απαραίτητες διευκρινίσεις.

34905 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ